დახმარება დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტს

19 ოქტომბერი, 2018  

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების” ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა  ჩხოროწყუში ნაჭყებიას ქუჩა №78-ში დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების, ყოფილი ქატოს ქარხნის შენობაში,   სახურავის რემონტი.

chxorowyu 008 chxorowyu 009