სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით კომპაქტური ჩასახლების ობიექტში ჩატარდა გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოები

3 ოქტომბერი, 2018  

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების” ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა ქ. ზუგდიდში, დემურიას ქუჩა №1-ში დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების, ყოფილი ფაიფურის ქარხნის ადმინისტრაციის შენობაში  წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

foto 2 foto 1