დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გრძელდება მცირეფასიანი სარემონტო სამუშაოები

2 ოქტომბერი, 2018  

3„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების” ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა  ახალციხეში, რუსთაველის ქუჩა №113-ში, დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის  სადარბაზოებში  სართულებს შუა არსებულ ფანჯრებზე რკინის გისოსების მონტაჟი.

2 1 4