აფხაზეთიდან დევნილთა საყურადღებოდ !

7 მაისი, 2018  

მთავრობა ლოგოაფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი, დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან (აფხაზეთიდან) იძულებით გადაადგილებულ პირებს სთავაზობს:

სამართლებრივი ხასიათის კონსულტაციების გაწევა და შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად დოკუმენტაციის მომზადებაში ხელშეწყობა.
დაინტერესებულმა პირებმა მიმართეთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართლებრივი დახმარების განყოფილებას.

განყოფილების უფროსი გიორგი პარკაია

ტელ.: 599855124
222-12-05

ელ. ფოსტა: giorgiparkaia1@gmail.com
მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. N17 ე.

იხილეთ ლინკი: http://abkhaziajustice.gov.ge