ქ. ქუთაისში, ასათიანის ქ. №21-ში, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტზე სასმელი წყლის ავზი შეკეთდა

7 მაისი, 2018  

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების” ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და  ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის  ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა  ქ. ქუთაისში, ასათიანის ქ. №21-ში, ყოფილი სასტუმრო „თბილისი“-ს შენობაში, დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტზე  სასმელი წყლის ავზის შეკეთება.

1 2 3