ლტოლვილთა დანიის საბჭოს თბილისის ოფისში დეპარტამენტის წარმომადგენლები ტრენინგს დაესწრნენ

30 აპრილი, 2018  

11 მიმდინარე წლის 28 აპრილს ლტოლვილთა დანიის საბჭოს თბილისის ოფისში გაიმართა ტრენინგი თემაზე „პრობლემების იდენტიფიცირება, სტრატეგიულ დაგეგმვა, მონაცემთა შეგროვება და საპროექტო განაცხადის მომზადება“.

ტრენინგს ესწრებოდნენ აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დაწესებულებათა წარმომადგენლები.

ტრენინგის მიზანი იყო,  მონაწილეებისათვის მიეწოდებინა ინფორმაცია ისეთი საკითხების შესახებ როგორიცაა:  საპროექტო განაცხადის ლოგიკური მოდელის შემუშავება, დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი, საპროექტო საქმიანობის დაგეგმვა, რისკების ანალიზი,
და ბიუჯეტირება

ტრენინგი ჩატარდა პროექტის “დევნილთა თემების გაძლიერება და საკოორდინაციო მექანიზმების დახვეწა  მუნიციპალურ დონეზე ინტეგრაციის შესანარჩუნებლად” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.

553366 44