დეპარტამენტში ჩატარდა პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის დამფუძნებელი კრება

26 იანვარი, 2018  

gtucl2018 წლის  25  იანვარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში  ,,პროფკავშირული ორგანოების არჩევნების შესახებ” ინსტრუქციის  მოთხოვნათა შესაბამისად ჩატარდა დეპარტამენტის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის დამფუძნებელი კრება. კრებაზე არჩეულ იქნა პროფკავშირის კომიტეტი, პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარე,  თავმჯდომარის მოადგილე,  სარევიზიო კომისია და  ხაზინადარი.