ქ. ქუთაისში, ნიკეას ქუჩაზე დევნილთა ორგანიზებულ ჩასახლებაში ჩატარდა გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოები

26 დეკემბერი, 2017  

2„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების” ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და  ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის  ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა  ქ. ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა, I შესახვევი, №8-ში, ყოფილი ინვალიდთა სწარმოს შენობაში დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტის შენობის მომიჯნავე 2 პარაპეტის გადახურვა.

1 43