წარმომადგენლობების მიერ გრძელდება კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში მცირეფასიანი და გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების შესრულება

10 ოქტომბერი, 2017  

კონსტიტუციის წუჩა 4„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა ქ. თბილისში, კონსტიტუციის ქუჩა №3-ში, დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის (პროკურატურის ყოფილი შენობა) კიბის უჯრედში 2 ხის ფანჯრის დემონტაჟი და მეტალოპლასტმასის 2 ფანჯრის მონტაჟი.

 

eeeettttt