ვაკანსია

  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში, მოქმედი საშტატო ნუსხის შესაბამისად, ვაკანტურია მთავარი ბუღალტრის თანამდებობა, რომელსაც მინიჭებული აქვს მე-III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის რანგი.  „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონის 47-ე და 48-ე მუხლების მოთხოვნათა შესაბამისად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში, გადაყვანის მსურველი მოხელის გამოსავლენად, დაინტერესებულმა პროფესიულმა საჯარო მოხელეებმა, გთხოვთ, 2 სამუშაო დღის ვადაში განაცხადით მიმართოთ ადმინისტრაციულ   განყოფილებას.

 

 

амперметр на din-рейку http://phantom-stab.ru/catalog/ampermetri